Grobyokglong
กระดานดำในกรอบแดง

photo: Pinterest

กระดานดำในกรอบแดง

photo: Pinterest

Black & White wall art 

#photo #CustomFrame  #gallery #picture #design #home #decor #frame #WallArt  #Grobyokglong #กรอบรูป #กรอบยกกล่อง
photo: Pinterest

Black & White wall art

#photo #CustomFrame #gallery #picture #design #home #decor #frame #WallArt #Grobyokglong #กรอบรูป #กรอบยกกล่อง
photo: Pinterest

กรอบทอง

#photo #CustomFrame  #gallery #picture #design #home #decor #frame #WallArt  #Grobyokglong #กรอบรูป #กรอบยกกล่อง
photo: flickr.com

กรอบทอง

#photo #CustomFrame #gallery #picture #design #home #decor #frame #WallArt #Grobyokglong #กรอบรูป #กรอบยกกล่อง
photo: flickr.com

กรอบรูปตัวอักษร

photo: Pinterest
#photo #CustomFrame #letter #picture #design #home #decor #frame #WallArt #Grobyokglong #กรอบรูป #กรอบยกกล่อง

กรอบรูปชั้นวางของ

#photo #CustomFrame  #picture #design #home #decor #frame #WallArt  #Grobyokglong #กรอบรูป #กรอบยกกล่อง
photo: thebudgetdecorator.com

กรอบรูปชั้นวางของ

#photo #CustomFrame #picture #design #home #decor #frame #WallArt #Grobyokglong #กรอบรูป #กรอบยกกล่อง
photo: thebudgetdecorator.com

หารูปที่ถูกใจไม่ได้ ก็ใช้แต่กรอบรูปก็ได้นะ 

#photo #CustomFrame #DIY #picture #design #home #decor #frame #WallArt #poster #EmptyFrame #Grobyokglong #กรอบรูป #กรอบยกกล่อง

หารูปที่ถูกใจไม่ได้ ก็ใช้แต่กรอบรูปก็ได้นะ

#photo #CustomFrame #DIY #picture #design #home #decor #frame #WallArt #poster #EmptyFrame #Grobyokglong #กรอบรูป #กรอบยกกล่อง

เชิงเทียน เก๋ๆ 

#photo #CustomFrame #DIY #picture #design #home #decor #frame #WallArt #poster #Grobyokglong #กรอบรูป #กรอบยกกล่อง

เชิงเทียน เก๋ๆ

#photo #CustomFrame #DIY #picture #design #home #decor #frame #WallArt #poster #Grobyokglong #กรอบรูป #กรอบยกกล่อง

กระดานดำ

กระดานดำ

ใครมีฝีมือในการประดิษฐ์ ลองหากรอบรูปมาแสดงฝีมือกันนะ
#photo #CustomFrame #DIY #picture #design #home #decor #frame #WallArt #poster #Grobyokglong #กรอบรูป #กรอบยกกล่อง

ใครมีฝีมือในการประดิษฐ์ ลองหากรอบรูปมาแสดงฝีมือกันนะ
#photo #CustomFrame #DIY #picture #design #home #decor #frame #WallArt #poster #Grobyokglong #กรอบรูป #กรอบยกกล่อง

ถึงกรอบรูปสีขาวจะดูสวยสะอาดอยู่แล้ว แต่ถ้าใครคิดว่าดูจืดเกินไป ก็อาจหาพร็อพ (props) มาวางเพิ่มสีสันความน่าสนใจได้นะ ℓσνє♡*

#photo #CustomFrame  #picture #design #home #decor #frame #WallArt #poster #Grobyokglong #กรอบรูป #กรอบยกกล่อง

ถึงกรอบรูปสีขาวจะดูสวยสะอาดอยู่แล้ว แต่ถ้าใครคิดว่าดูจืดเกินไป ก็อาจหาพร็อพ (props) มาวางเพิ่มสีสันความน่าสนใจได้นะ ℓσνє♡*

#photo #CustomFrame #picture #design #home #decor #frame #WallArt #poster #Grobyokglong #กรอบรูป #กรอบยกกล่อง